Het einde van de Sovjetunie

Het einde van de Sovjetunie


Auteur:J.W. Bezemer

  • Nederlands
  • 68 pagina’s
  • Samenvatting

    Vlak na de augustus-coup in 1991, die het communistische regime ten val bracht en Boris Jeltsin aan de macht, werd de historicus J.W. Bezemer om commentaar gevraagd. Het beeldverslag van die ontmoeting was onvergetelijk. Een breed lachende Bezemer deelde mee dat hij ?uiteraard? geen commentaar kon leveren: een historicus is nu eenmaal iemand die gebeurtenissen pas achteraf kan beschrijven. En de gebeurtenissen die ?nu? plaatsvonden waren immers verre van afgelopen? Intussen bestaat de Sovjetunie niet meer, het tijdperk Gorbatsjov is ten einde en nu is dan wederom het woord aan de historicus Bezemer. In HET EINDE VAN DE SOVJETUNIE, dat als een op zichzelf staand werk kan worden gelezen, beschrijft hij eerst het aantreden van de tussenpausen Andropov en Tsjernenko, alwaarna het zesjarige bewind van Gorbatsjov aan een beschouwing wordt onderworpen. De televisie heeft ons het einde van de Sovjetunie voorgeschoteld, als waren wij er zelf bij. Sommigen vermoeden, anderen weten zeker dat wij