Het EHBO Boek

Het EHBO Boek


Auteur:Marion van den Hurk

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • Knv-Ehbo
  • november 2011
  • Samenvatting

    In deze nieuwe druk van Het EHBO Boek zijn de NRR richtlijnen van 2010 opgenomen en tevens de nieuwste richtlijnen Eerste Hulp van Het Oranje Kruis verwerkt.Het EHBO Boek is geschreven vanuit de praktijk door een deskundig team met meerdere invalshoeken; naast ervaren instructeurs ook inbreng van een ambulanceverpleegkundige en een trauma-arts. Er is speciaal aandacht besteed aan het bewerken van de stof, zodat het makkelijk leest en aanzet tot een beter begrip van eerstehulpverlening.Behalve veel praktische informatie en handreikingen, is er aandacht voor de totale situatie rondom eerstehulpverlening. De auteurs benadrukken dat vooral wanneer iemand begrijpt waarom op een bepaalde manier gehandeld dient te worden, het beter blijft hangen. Waarom is bijvoorbeeld die handeling noodzakelijk? En waarom passen we betreffende handelingen in een bepaalde volgorde toe? Is het echt van belang om te weten of een drenkeling uit zout of zoet water wordt gered?Foto’s, illustraties en voorbeelden uit het dagelijkse leven verhogen de inzichtelijkheid van de aangeboden stof. Het boek wordt gelinkt aan een speciale website waar vele onderdelen op een vernieuwende wijze extra aandacht krijgen.Alle kennis die nodig is voor het verkrijgen van het diploma Eerste Hulp, inclusief het werken met de AED, is uit dit boek te halen. De nieuwe richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en de eindtermen van Het Oranje Kruis zijn in deze druk verwerkt.