Het didactische werkvormenboek EBOOK

Het didactische werkvormenboek


Auteur:Piet Hoogeveen

  • Nederlands
  • Gorcum b.v.
  • maart 2014
  • Adobe PDF (zonder Adobe DRM)
  • Samenvatting

    Door de juiste didactische werkvorm te kiezen, kunnen docenten met maximaal effect onderwijs geven. Het didactische werkvormenboek biedt de (toekomstige) docent een praktisch overzicht van bijna 250 didactisch onderbouwde werkvormen.Ook legt het de link naar de theorie en helpt het docenten om voor iedere onderwijsvraag de juiste werkvorm te kiezen. Een handig alfabetisch overzicht vat de belangrijkste eigenschappen van de besproken werkvormen samen.In deze elfde herziene editie van Het didactische werkvormenboek besteden de auteurs de nodige aandacht aan de inzet van nieuwe media als werkvorm of als hulpmiddel bij werkvormen. Ook is het hoofdstuk over activerende didactiek uitgebreid. De toenemende verantwoordelijkheid van leerlingen voor hun eigen leerproces, heeft namelijk ook gevolgen voor de keuze van de juiste werkvormen door de docent.Verouderde werkvormen zijn vervangen door nieuwe werkvormen en een aantal werkvormen is geactualiseerd.Het didactische werkvormenboek biedt (toekomstige) docenten een schat aan mogelijkheden om effectief les te kunnen geven aan hun leerlingen.Piet Hoogeveen studeerde na de opleiding tot docent basisonderwijs onderwijskunde aan de universiteit van Groningen. Hij is sinds 1977 als docentonderwijskunde verbonden aan de lerarenopleiding van Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) te Nijmegen.Jos Winkels studeerde na de opleiding tot docent basisonderwijs Onderwijskundeaan de Radbouduniversiteit Nijmegen. Hij was werkzaam in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarna werkte hij als docent onderwijskunde aan de hogescholen in Nijmegen en Tilburg. Thans is hij senior wetenschappelijkmedewerker beroepsonderwijs en bedrijven bij Cito in Arnhem.