Het Complete Boek: Excel voor professionals

Het Complete Boek: Excel voor professionals


Auteur:Wim de Groot

  • Nederlands
  • 672 pagina’s
  • Duuren Media
  • februari 2012
  • Samenvatting

    Microsoft Excel vervult in kleine en grote bedrijven een belangrijke rol bij het dagelijkse kantoorwerk. Met het programma valt veel tijdwinst te behalen, zeker als u er efficient mee kunt werken – en daar zit vaak de kneep. Excel is zo enorm veelzijdig dat vrijwel niemand alle mogelijkheden kent. Daardoor blijft een deel van de kracht van Excel onbenut.Dit boek brengt daar verandering in. Het is geschreven om te laten zien hoe Excel werkt. U leert niet alleen wat u moet doen, maar ook waarom. Het boek bevat duizend formules met heldere uitleg, waardoor u elk voorbeeld kunt vertalen naar uw eigen situatie en de techniek kunt toepassen in uw werkzaamheden.In het eerste hoofdstuk wordt uw kennis van de basisprincipes opgefrist en daarna gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:- Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen- Wiskundige functies: optellen, afronden, delen en vermenigvuldigen- Functies voor datum en tijd – Zoeken en vervangen- Informatie over cellen en werkbladen opvragen- Logische functies: ALS, EN en OF- Statistische functies zoals AANTAL, MEDIAAN, PERCENTIEL en STDEV- Financiele functies voor rendementsberekeningen, afschrijvingen en scenario’s- Werken met matrixformules- Gegevens uitbeelden met balken en sparklines- Grafieken maken, aanpassen en opmaken- Werken met gegevens voor grafieken- Speciale grafieken: spreidingsplot, boxplot en Gantt-grafiek- Werken met ­draaitabellen- Keuzelijsten inbouwen- Resultaten presenteren in een dashboard- Verbindingen leggen met internet, Word en PowerPoint- Macro’s opnemen en aanpassen- Macro’s schrijven in VBAOp de website www.vanduurenmedia.nl treft u aanvullend materiaal aan.