Het BPM boek

Het BPM boek


Auteur:Aty Boers

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Business Process Management (BPM) helpt organisaties klantgericht, efficiA«nt en flexibel te werken en tegelijkertijd een goede werkomgeving te bieden.De auteurs laten zien hoe procesdenken het in samenhang inrichten en verbeteren van organisaties bevordert. Daarbij kijken zij naar aspecten als besturing, cultuur en IT. Telkens wordt de verbinding gelegd tussen het ‘wat’ en het ‘hoe’ van organiseren. Kennis vanuit vakgebieden als kwaliteitszorg, controlling, informatiemanagement, HRM en veranderA­ management wordt gecombineerd tot een integrale aanpak.Managers, projectleiders, procesanalisten, procesarchitecten, consulA­ tants, functioneel beheerders en informatiemanagers verwerven een stevige basis en krijgen concrete handvatten aangereikt om procesA­ gericht werken in de praktijk van de grond te krijgen. Door de praktijkA­ voorbeelden, eigen modellen en checklists biedt dit boek inzichten en gereedschappen waarmee meer en minder ervaren procesprofessionals uit de voeten kunnen.Dit is het boek waar de procesprofessional in het Nederlandse taalA­ gebied op zit te wachten, een standaardwerk dat nog niet voorhanden was.