Het Bouwen Van Een Staat

Het Bouwen Van Een Staat


Auteur:Francis Fukuyama

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • februari 2005
  • Samenvatting

    Zwakke of mislukte staten vormen de grootste bedreiging voor wereldvrede, aldus Francis Fukuyama. Bananenrepublieken die om de haverklap van regering veranderen, dictaturen waarbij een kannibalistische dictator wordt vervangen door een diamantenverzamelaar: het zijn meer dan extreme probleemgevallen, het zijn broeinesten van onvrede, instabiliteit en erger.Dit is een uiterst relevant onderwerp in een tijd waarin het Westen worstelt met de taak die het heeft te vervullen in landen als Afghanistan, Irak en wie weet welke staten nog op de rol staan. In HET BOUWEN VAN EEN STAAT zet Fukuyama beknopt en glashelder uiteen wat het belang is van stabiele staten, wat landen moeten doen om stabiliteit te kweken en ook hoe stabiele landen daaraan kunnen bijdragen. Inderdaad, voor een deel is HET BOUWEN VAN EEN STAAT een pleidooi tot ingrijpen waar nodig, en zeker niet uit eigenbelang. Fukuyama’s standpunten zijn even verrassend als belangwekkend, in het ideale geval een routekaart naar een veilige toekomst.