Het boek verandering

Het boek verandering


Auteur:Steven ten Have

  • Nederlands
  • Academic Service
  • december 2011
  • Samenvatting

    Het Boek Verandering presenteert de belangrijke principes en kernkennis vanorganisatieverandering, zonder te simplificeren of te ideologiseren. Het beoogt een belangrijk deel van de “body of knowledge” inzichtelijk te maken en verschillende vruchtbare perspectieven met elkaar te confronteren. Het doet dat door experts en leermeesters aan het woord te laten, de belangrijkste literatuur toegankelijk en in samenhang te presenteren, en in overzichtsartikelen relevante onderwerpen uit te diepen. De indeling is gebaseerd op vijf kernaspecten van organisatieverandering: diagnosticeren, ontwerpen, implementeren, intervenieren en monitoren.De ondertitel, “Over het doordacht werken aan de organisatie”, benadrukt het belang van het “doordenken” van situaties, scenario”s en mogelijke aanpakken – waarbij interventies zowel op beheersing en sturing gericht kunnen zijn, als op loslaten en zelfsturing. “Doordenken” vergt een scherpe blik op de situatie, de eigen mogelijkheden en de voorhanden kennis en ervaring.Het Boek Verandering draait rond de vraag: hoe zorg je ervoor dat de organisatiezo in elkaar steekt dat ze goed functioneert? Het boek is rijk aan inzichten enperspectieven die de basis kunnen vormen voor het eigen leer- en afwegingsproces van managers, adviseurs en studenten – met name in situaties waarin men inzicht, keuze en actie moet koppelen.Steven ten Have en Wouter ten Have zijn beiden organisatieadviseur en werkzaambij Ten Have Company. Zij adviseren grote en middelgrote organisaties overorganisatieverandering, strategieimplementatie, leiderschap en besturing. Steven ten Have is daarnaast hoogleraar strategie en verandering aan de postdoctorale opleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Wouter ten Have werkt aan een promotieonderzoek over organisatiebesturing en verandermanagement. Zie ook:www.tenhavecompany.com.