Het Boek der Godinnen

Het Boek der Godinnen


Auteur:Thessa Sambou

  • Nederlands
  • 225 pagina’s
  • GVMedia
  • oktober 2006
  • Samenvatting

    Het aantal echtscheidingen blijft toenemen, steeds meer gezinnen raken ontwricht. Geven we het wellicht te snel op? Hoe zit het met de authentieke vrouwelijkheid van de vrouw en welke rol speelt dit binnen het huwelijk? Zijn onze relaties gedoemd te mislukken, of kunnen we alsnog Werkelijke Eenwording ervaren? Thessa Sambou ontdekte, tijdens haar eigen relatiecrisis, de dertien Godinnen en hun kracht. Het redden of verbeteren van je relatie begint met een grondig onderzoek van jezelf. Niet hij, maar jij zal de eerste stappen moeten ondernemen. Tijdens jouw transformatie naar het Godin-zijn kan hij niet anders dan je volgen. Het Boek der Godinnen leidt je over het pad naar Godin-zijn en leert je om alle dertien Godinnen te integreren in je leven en je huwelijk. Creeer je eigen huwelijksparadijs op aarde!’Het is mijn ervaring dat wij als vrouw veel krachtiger zijn wanneer wij ons vrouw-zijn volledig kunnen omhelzen en neerzetten.Een vrouw volledig verankerd in haar vrouw-zijn is veel krachtiger dan een vrouw die aspecten van haar vrouwelijkheid afwijst of die poogt de man te verslaan op zijn eigen terrein.’