Het beslissingsmodel van 348/350 Sv

Het beslissingsmodel van 348/350 Sv


Auteur:Koopman

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • september 2013
  • Samenvatting

    Dit boek laat zien hoe het beslissingsmodel van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van Strafvordering werkt. Het is in eerste instantie bedoeld voor studenten die in de bachelorfase het vak strafprocesrecht volgen. Het boek is opgebouwd vanuit de structuur van het beslissingsmodel en behandelt geleidelijk de complicaties die zich hierbij kunnen voordoen. De lezer wordt hierbij als het ware door het beslissingsmodel geleid. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan de vragen welke beslissingen de rechter in zijn vonnis moet opnemen en of hij deze moet motiveren.