Het Berenschot leiderschapsboek

Het Berenschot leiderschapsboek


Auteur:Ber Damen

  • Nederlands
  • Academic Service
  • mei 2012
  • Samenvatting

    Gaat het bij leiderschap over het inspireren van mensen? Of over het behalen van resultaten? Is het een kwestie van aanleg? Of van aangeleerd gedrag? Wanneer is een leider effectief? Waaruit blijkt dat dan? Kun je dat bovendien ontwikkelen? En hoe doe je dat? Het Berenschot Leiderschapsboek helpt u een antwoord te formuleren op deze vragen. Oude inzichten werken daarbij niet meer. Een frisse kijk is nodig.Dit boek neemt u mee in de veranderingen die zichtbaar zijn in de wereld om ons heen. Er vinden grote verschuivingen plaats in maatschappij, economie en organisatie. Het gedrag van mensen verandert mee. Dat noopt tot een nieuwe visie op leiderschap en leiderschapsontwikkeling. Een visie die gebaseerd is op een leiderschapsrelatie die adaptief, omkeerbaar en uitwisselbaaris. Met een dominante rol voor de volgers en een sterk accent op de organisatorische functie van leiderschap.Daarbij past een praktijk van leiderschapsontwikkeling die gebaseerd is op de missie, de strategie en de functie die leiderschap in de organisatie heeft. Niet de persoonlijke ontwikkeling van individuele leiders staat centraal, maar hun gezamenlijke bijdrage aan de realisatie van de doelen van de organisatie. Voor welke opgave staan zij en hoe geven zij vorm en inhoud aan hun individuele bijdrage daaraan? Het Berenschot Leiderschapsboek presenteert u een instrument dat speciaal voor het beantwoorden van deze vragen is ontworpen: het LeiderschapsAtelier.’Er komen nieuwe generaties medewerkers aan. Wanneer we die aan ons willen binden, moeten we nieuw leiderschap tonen.’Hermien van Triest, ministerie van Buitenlandse Zaken’Wij proberen een prachtig bedrijf te creeren. En dat doen wij samen. Dat geeft zin!’Steven Soederhuizen, Fokker TechnologiesBer Damen is bedrijfskundige en psycholoog. Hij is lid van de directie van adviesbureau Berenschot. Hij heeft zestien jaar ervaring in management en leidinggeven in professionele organisaties. Als adviseur, schrijver en onderzoeker richt hij zich vooral op innovatie, organisatieverandering en leiderschapsontwikkeling.