Het Amsterdam Boek

Het Amsterdam Boek


Auteur:M. Hageman

  • Nederlands
  • 411 pagina’s
  • Thoth
  • mei 2003
  • Samenvatting

    Het boek toont de handel die Amsterdam groot maakte en de macht die daaruit voortvloeide. Het laat ook een ongekende bloei op het gebied van kunst en architectuur zien. Verder wordt een blik geboden op de gewone Amsterdammers, hun huizen, hun werk en ontspanning, hun onderwijs, geloof en zorgvoorzieningen, oorlogen en oproeren. De selectie, voornamelijk afkomstig uit het Gemeentearchief Amsterdam, maar ook uit andere instellingen zoals het Rijksmuseum en het Amsterdams Historisch Museum, bevat topstukken die gezichtsbepalend zijn voor Amsterdam. Bovendien wordt aandacht besteedt aan minder in het oog springende zaken: mooie, ontroerende of grappige objecten die de stad van een onverwachte kant laten zien.