Hersenscherven na een beroerte

Hersenscherven na een beroerte


Auteur:J. Hochstenbach

  • Nederlands
  • 152 pagina’s
  • Reed Business
  • augustus 1998
  • Samenvatting

    Dagelijks krijgen ongeveer zeventig mensen een beroerte (CVA). De meesten komen na behandeling in een ziekenhuis en eventueel een revalidatiecentrum weer thuis. Dan dreigt een zwart gat. Thuis is ogenschijnlijk niets veranderd, maar de patient is een ander mens geworden. Daarmee is alles anders. Ook voor de partner, vrienden en familie. Deze nauwelijks zichtbare veranderingen, zoals geheugenverlies, concentratiestoornissen, persoonlijkheidsveranderingen, irritaties en depressieve gevoelens, treden vaak pas op de voorgrond als de hulp uit het ziekenhuis al is weggevallen.Toch zijn de patient en zijn omgeving zeker niet hulpeloos. Dit werkboek gaat over wat men zelf kan doen. Het brengt de veranderingen in denken, emoties en gedrag in kaart. Ook minder makkelijk bespreekbare onderwerpen als intimiteit en seksualiteit komen aan bod.Het uitgangspunt is steeds: ‘Herkent u dit?’ Dan komt de vraag: ‘Hoe uiten zich de symptomen bij u?’ Telkens volgen nuttige tips en zinvolle adviezen. Een eenvoudig formulier geeft inzicht in de vragen: ‘Wat ging er goed?’ of ‘Wat ging er mis?’Kortom: een onmisbare praktische gids voor alledag, bedoeld voor alle betrokkenen: de patienten zelf en de mensen in hun omgeving, maar ook degenen die in hun werk met deze groep te maken hebben. Daarom is het boek ook een aanrader voor revalidatiecentra, neurologische afdelingen van ziekenhuizen, de thuiszorg en ziekenverzorgenden en verpleegkundigen in opleiding.Bij de vormgeving is rekening gehouden met CVA-getroffenen. Het boek heeft extra grote letters, een overzichtelijke opmaak – met een balk op de linkerzijde van de pagina voor patienten met een neglect – en het blijft goed openliggen.Bij dit werkboek hoort een handleiding voor professionele hulpverleners. Deze is getiteld Na een beroerte en is apart verkrijgbaar. Samen vormen de boeken een nuttig nazorgprogramma, dat zijn waarde in de praktijk heeft bewezen.Jacqueline Hochstenbach (neuropsychologe) werkt momenteel aan een proefschrift over de veranderingen in denken, emotie en gedrag ten gevolge van een CVA.