Herschepping Van De Wereld

Herschepping Van De Wereld


Auteur:H.F. Cohen

  • Nederlands
  • 299 pagina’s
  • Bert Bakker
  • september 2008
  • Samenvatting

    Rond 1600 is met de herschepping van de wereld een begin gemaakt. Ook eerder al hadden geleerden erover nagedacht hoe de wereld in elkaar zit. Grieken en Chinezen, Arabieren en Europeanen, monniken en leken, filosofische scholen en solistische denkers, allemaal hadden ze geprobeerd achter de werking van de natuur te komen. Hun denkwerk mocht nog zo aannemelijk lijken, achteraf hield het geen steek. Tussen 1600 en 1700 hebben pioniers als Galilei, Kepler, Descartes, Bacon, Huygens en Newton er een radicaal nieuwe draai aan gegeven. Uit hun aanpak en zienswijze is onze moderne natuurwetenschap voortgekomen. Was dat niet gebeurd, dan leefden we bij wijze van spreken nu nog in de Middeleeuwen. Hoe heeft deze omwenteling zich voltrokken en hoe heeft ze ooit plaats kunnen vinden? In De herschepping van de wereld geeft wetenschapshistoricus Floris Cohen antwoord op deze klassieke vragen.