Heren van de thee EBOOK

Heren van de thee


Auteur:Hella S. Haasse

  • Nederlands
  • 302 pagina’s
  • Querido’s Uitgeverij B.V., Em.
  • oktober 2009
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    In 1871 vertrok Rudolf Kerkhoven, een pas in Delft afgestudeerd ‘chemisch technoloog’, naar Indie, waarheen in de loop der jaren al ongeveer vijfendertig leden van zijn familie hem waren voorgegaan. Deze mensen, onder wie vele markante persoonlijkheden, vormden een clan die vol ondernemingslust, maar ook bezield van vooruitstrevende denkbeelden, in het wingewest Oost-Indie een beter (en voor de bevolking rechtvaardiger) systeem van landbouw en economie wilde invoeren. Zij pachtten woeste gronden en afgeschreven gouvernementscultures, en wisten in de loop van enkele tientallen jaren uitgestrekte plantages in het bergland van West-Java tot bloei te brengen. Met goedvinden van hun nakomelingen zijn gegevens uit de familie-archieven door Hella S. Haasse in romanvorm verwerkt. Heren van de thee is de geschiedenis van het echtpaar Rudolf Kerkhoven en Jenny Roosegaarde Bischop, en van hun gezinsleven op de afgelegen theeonderneming Gamboeng in de Preanger. Heren van de thee is niet de geschiedenis van ontwikkelingen in de koloniale politiek van 1870 tot 1907, maar van mensen wier karakter, lotgevallen en onderlinge verhouding door die ontwikkelingen werden bepaald.