Henk Helmantel

Henk Helmantel


Auteur:Henk Helmantel

  • Nederlands
  • 199 pagina’s
  • Art Revisited
  • september 2003
  • Samenvatting

    Het 200 pagina’s tellende nederlands/engelse boek van 31,7 x 29,5 cm bevat naast meer dan 130 kleur- enafbeeldingen van het werk van Henk Helmantel o.a. foto’s van hemzelf, zijn atelier en huis. De inleiding is van Diederik Kraaijpoel, voormalig docent aan de Academie Minerva te Groningen.Het boek bevat tevens een interview met de kunstenaar door Hans van Seventer. Van de meeste teksten is een Engelse en Duitse vertaling opgenomen..Helmantels techniek wordt onder de loep genomen; door het volgen van de totstandkoming van een schilderij, van brede kwaststreken tot fijne details, krijgt de lezer inzicht in het schilderproces die plaatsvond onder het gave oppervlak. Zo begrijpt de lezer Kraaijpoels observatie: “Onder een Helmantel zit een Breitner.”