Help, ik heb goed personeel nodig! EBOOK

Help, ik heb goed personeel nodig!


Auteur:Mieke Jansen

  • Nederlands
  • 116 pagina’s
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • september 2013
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Goed personeel in huis hebben en houden is voor hedendaagse organisaties niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Enerzijds moeten zij door bezuinigingen vaak afscheid nemen van jonge en goed opgeleide medewerkers, anderzijds zijn er sectoren die nu al kampen met tekorten en onvervulbare vacatures. Leidinggevenden die in toenemende mate zelf verantwoordelijk worden gesteld voor hun medewerkers en de praktische uitvoering van het personeelsbeleid, zien zich daardoor geplaatst voor een uitdaging. Daarbij zullen zij ontdekken dat er nog veel te winnen valt zodra ze bereid zijn ook buiten de traditionele groepen te zoeken en aandacht te besteden aan de diversiteit en gelijkwaardigheid van deze medewerkers. Om deze uitdaging aan te gaan, hebben leidinggevenden steeds meer behoefte aan een praktische handleiding. Dit praktijkboek voorziet in die behoefte. Het biedt beknopte theorie maar vooral veel praktische aanwijzingen, voorbeelden en checklists over hoe leidinggevenden met de verschillende vraagstukken van het personeelsbeleid om kunnen gaan. Daarnaast worden aparte aanwijzingen gegeven om recht te doen aan de diversiteit en gelijkwaardigheid van de verschillende groepen medewerkers. Het boek is vooral gericht op leidinggevenden die praktisch aan het werk willen, maar is ook interessant voor studerenden en alle anderen die geinteresseerd zijn in de vraagstukken rond het vinden, boeien en binden van goed personeel. Mieke Janssen is auteur van diverse managementboeken en oprichter van trainings- en adviesbureau Macori Consult B.V. Zij is thans directeur van Art.1 Midden Nederland, het expertisecentrum voor gelijke kansen en discriminatiebestrijding in de provincie Utrecht. Jon Noomen heeft ruime praktijkervaring in het personeelswerk. Hij was stafdocent personeelsmanagement aan een sociale faculteit van een hogeschool en is auteur van het veelgebruikte leerboek Integraal Personeels Management.