Heidegger En Zijn Tijd

Heidegger En Zijn Tijd


Auteur:Ra?diger Safranski

  • Nederlands
  • 575 pagina’s
  • Olympus
  • maart 2002
  • Samenvatting

    Martin Heidegger is niet alleen een van de invloedrijkste, maar ook de meest omstreden filosoof van deze eeuw. De originaliteit en de kracht van zijn denken hebben binnen, maar vooral ook buiten het vakgebied grote weerklank gevonden. Hannah Arendt oordeelde dat er door de filosofie van Heidegger een storm trekt die even sterk is als die ons na duizenden jaren nog uit het werk van Plato tegemoet waait.Rudiger Safranski (1945), auteur van onder meer Arthur Schopenhauer. De woelige jaren van de filosofie en Het kwaad. Het drama van de vrijheid, is als eerste erin geslaagd de weerbarstige filosofie van Heidegger uiteen te zetten, diens nazistische verleden onverbloemd in het juiste licht te plaatsen – en verbanden tussen het denken van de filosoof en diens nazistische sympathieen nadrukkelijk te leggen dan wel te ontkrachten.