Heel De Weg Naar De Hemel

Auteur:E. Sherrill

  • Nederlands
  • 263 pagina’s
  • Gideon
  • juli 2005
  • Samenvatting

    De hemel… een plaats ergens daarboven, waar God re-geert? Een toestand van eeuwige gelukzaligheid voor verloste zielen? Kunnen we daar iets mee?De hemel, zegt Elizabeth Sherrill, is evenzeer een toestand, als een bestemming, als een weg. De middeleeuwse Catharina van Siena heeft dit samengevat in een kernachtige zin: ‘Heel de weg naar de hemel is de hemel, want hij (Jezus) heeft gezegd: Ik ben de Weg.’De hemel is een werkelijkheid buiten de waarneembare realiteit, waarvan we zo nu en dan een glimp opvangen. De hemel is nergens, en overal. Soms trekt de mist even op en zien we een onbekend land dat toch vertrouwd is. Het kan zijn dat we op zo’n moment een glimp van de hemel opvangen.De hemel omvat het verleden, het heden en de toekomst. De hemel is achter mij, rondom mij en voor mij.Terwijl u dit boek leest, groeit bij u het besef van de hemel. Maar om nou in twee woorden te zeggen wat de hemel is…? Dat lukt alleen in beeldspraak, in een metafoor, in een verhaal. En dat doet dit boek.Samen met haar man John heeft Elizabeth Sherrill de beroemde levensverhalen opgetekend van David Wilkerson (Het Kruis in de Asfaltjungle), Corrie ten Boom (De Schuilplaats), Anne van der Bijl (God’s Smuggler) en vele anderen.