Hedendaagse Personen En Familierecht

Hedendaagse Personen En Familierecht


Auteur:P. Vlaardingerbroek

  • Nederlands
  • 495 pagina’s
  • Kluwer
  • 4
  • september 2004
  • Samenvatting

    Het familie- en gezinsleven van individuele personen neemt binnen de samenleving een belangrijke plaats in. Het functioneren van het individu als persoon in de samenleving en binnen het familie- en gezinsverband is aan voortdurende verandering onderhevig. De rechtspraak en wetgeving volgen deze ontwikkelingen op de voet en creeren op hun beurt weer nieuwe ontwikkelingen. Dit boek geeft aan de hand van huidige en toekomstige regelgeving, rechtspraak en internationale verdragen zoals het EVRM en het Verdrag inzake de rechten van het kind, een overzicht van het geldende personen- en familierecht (m.u.v. het huwelijksvermogensrecht). Het is bedoeld als studieboek en als handboek voor allen die in de praktijk te maken hebben met deze onderwerpen.