He Droeftoeter

He Droeftoeter


Auteur:Wim Van Gennip

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • B for books BV
  • december 2011
  • Samenvatting

    Een humoristisch boek over een serieus onderwerp: samenwerken. Wie werkt zal het weten: collega’s kunnen je het leven knap moeilijk maken! Ze houden je vaak van je eigenlijke werk af. Zeker als ze, bewust of onbewust, tegenwerken. Tegenwerkers vreten energie. Hoogste tijd voor een boek over tegenwerkers, want er zijn overal wel collega’s die tegenhouden wat er in een bedrijf zou kunnen floreren. Tegenwerkers die zo veel energie vreten dat ze, als ze een elektrisch apparaat zouden zijn, allang vervangen waren door energiezuiniger exemplaren. Maar: er bestaan legio manieren om van tegen-werkers weer mede-werkers te maken! Wim van Gennip geeft veel praktijkvoorbeelden en legt op heldere toon uit hoe tegenwerkers het beste benaderd kunnen worden.Wim van Gennip bekleedde ruim 20 jaar verschillende management- en directiefuncties in de retail (o.a. Vendex, Sligro, Bakkersland) en heeft thans een eigen bedrijfsadviesbureau waarmee hij de top van het Nederlandse bedrijfsleven adviezen geeft om ineffectiviteit en inefficientie buiten de deur te zetten. Van Gennip is ook veelgevraagd voor lezingen en workshops over dit onderwerp.