HCE Duits examenidioom / VWO / deel Tekstboek

Auteur:M. Lemmen

  • Nederlands
  • 115 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2008
  • Samenvatting

    De HCE-reeks biedt een goede voorbereiding op het centraal examen in de talen Engels, Frans of Duits. De serie houdt rekening met het examineren door middel van open vragen. De reeks bevat voor elk onderwijsniveau twee trainingsbundels: leesstrategieen en idioom.Bij de leesstrategieen wordt gebruik gemaakt van recente examens. Voor een optimaal leereffect wordt bij multiple-choice-items een korte uitleg gegeven en worden bij teksten sturende Nederlandse vragen gesteld. Ook het matchen van woorden en hun betekenis wordt geoefend. Daarnaast moet de leerling de juiste betekenis van een woord raden of een conclusie verbinden aan een alinea uit de tekst.Bij de idioomboeken is de woordenschat samengesteld aan de hand van recente examens, kranten en tijdschriften. Deze woorden worden daarbij theamtisch en met voorbeeldzinnen aangeboden. Met de bijbehorende interactieve cd-rom wordt niet alleen het idioom geoefend, maar kan de leerling ook luisteren naar de juiste uitspraak.De HCE-reeks is bestemd voor eindexamenkandidaten van vmbo, havo en vwo voor Engels, Frans en Duits.