Harmonieleer

Harmonieleer


Auteur:Hennie Schouten

  • Nederlands
  • 136 pagina’s
  • Strengholt United Media
  • maart 1995
  • Samenvatting

    De harmonieleer wordt door veel leerlingen als het moeilijkste muziektheoretische vak beschouwd.Om voor hen de weg zo veel mogelijk te effenen, is er in dit boek naar gestreefd de theoretische uiteenzettingen helder en bondig te formuleren en door notenvoorbeelden te verduidelijken. Het oefenmateriaal is zo gerangschikt, dat zeer geleidelijk van eenvoudige op meer ingewikkelde opgaven wordt overgegaan.Een grondige kennis van de akkoordenleer is de noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle beoefening van de harmonieleer.Voordat er met de harmonieleer wordt begonnen, moet de leerling de vragen en opgaven in het hoofdstuk ‘Harmonie’ uit Eenvoudige muziekleer vlot kunnen beantwoorden.Aan het einde van het boek vindt men een aantal vrije opgaven voor diegenen die zich voorbereiden voor het theoretische gedeelte van het Staatsexamen.