Handleiding verhoor

Handleiding verhoor


Auteur:Adri van Amelsvoort

  • Nederlands
  • Reed Business
  • april 2012
  • Samenvatting

    Handleiding VerhoorOm een goed verhoor te kunnen afnemen, moet je over een behoorlijkehoeveelheid competenties beschikken. Daar is veel studie en oefening voornodig. In de Handleiding Verhoor worden alle aspecten van het verhoren vanaangevers, getuigen en verdachten apart behandeld. Het verhoren van eenaangever van een woninginbraak vraagt tenslotte om een andere aanpak danhet verhoren van een verdachte van een gewapende overval of een getuigevan openlijke geweldpleging.Welke verhoormethoden zijn er? Hoe bepaal je welke methode in welkesituatie het best kan worden toegepast? Welke attitude hanteer je? Hoeherken je een onbetrouwbare verklaring? Allemaal belangrijke vragenwaarmee je te maken krijgt tijdens een verhoor. Dit en nog veel meer wordtbehandeld in deze handleiding.De Handleiding Verhoor is een standaardwerk voor iedere politieambtenaardie belast is met de belangrijke en zware klus van het verhoor. Maar ookvoor leden van de rechterlijke macht die verklaringen moeten beoordelenen/of zelf getuigen en verdachten horen, bevat de handleiding praktischehandreikingen.Adri van Amelsvoort is freelance senior adviseur en lid van de ExpertgroepAlgemeen Rechercheren. Hij was daarvoor hoofdinspecteur van politie inde functies van teamleider en kennismakelaar bij de Politieacademie. Hij isredacteur van Stapel & De Koning, deel recherche.Imke Rispens is gedragswetenschapper en docent-onderzoeker bij het teamtactiek & verhoor van de School voor Recherche van de Politieacademie.Henny Grolman is senior adviseur en leerprocesbegeleider bij het teamrecherchekunde van de School voor Recherche van de Politieacademie.Alle auteurs zijn gastdocent bij de Stichting Studiecentrum Rechtspleging(SSR).