Handleiding moreel beraad

Handleiding moreel beraad


Auteur:Menno De Bree

  • Nederlands
  • 136 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2012
  • Samenvatting

    Steeds meer zorgprofessionals organiseren en leiden zelf een moreel beraad binnen hun instelling. Dit is een gespreksvorm waarin professionals op systematische wijze morele praktijkkwesties analyseren, doordenken en bespreken, om zo tot een voor de praktijk werkbare oplossing te komen. Deze handleiding is bedoeld als praktische gids om hen daarbij te helpen, en geeft antwoord op vragen als: • Wanneer kan een moreel beraad worden georganiseerd – en wanneer niet? • Welk soort casuistiek is geschikt voor een moreel beraad? • Welke methodieken kunnen er worden gebruikt, en op welke gronden moet er worden gekozen? • Hoe kunnen deelnemers tot een adequate afweging van hun argumenten komen? • Hoe kan een gespreksleider zorgen voor gestructureerde feedback? • Wat is een werkbare tijdsindeling? • Wat is een werkbare formulering van de kernvraag? De handleiding is zo opgezet dat de lezer stap voor stap door het proces van een moreel beraad wordt geleid. De tekst is praktisch en toegankelijk geschreven; (academische) voorkennis van ethiek is niet vereist. In het voorlaatste hoofdstuk worden ter verdieping nog enkele ethisch-theoretische thema’s besproken. [witregel] …een prima en gedegen handleiding. Een aanwinst voor ons denken over moreel beraad! Dr. Hans van Dartel, LUMC [witregel] Ik lees het boek met veel plezier. Het is inderdaad een handige leidraad! Eveline van der Heijden, maatschappelijk werkster & aspirant-gespreksleider moreel beraad, UMCG [witregel] Drs. Menno de Bree is als kerndocent medische ethiek verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dr. Eite Veening was tot zijn pensionering werkzaam als kerndocent communicatie aan het UMCG. Zij hebben een ruime ervaring in het leiden van moreel beraad in zorginstellingen en in het opleiden van zorgprofessionals tot gespreksleider moreel beraad. Op www.moreelberaad.vangorcum.nl zijn de hand-outs van hoofdstuk 5 digitaal beschikbaar.