Handleiding dossiervorming

Handleiding dossiervorming


Auteur:Eric Joosten

  • Nederlands
  • Reed Business
  • maart 2012
  • Samenvatting

    Handleiding Dossiervorming Om een goed onderzoeks- en procesdossier te kunnen samenstellen vanuit de processen-verbaal die opgemaakt worden in het kader van rechercheonderzoeken, moet je over een behoorlijke hoeveelheid kennis en vaardigheden beschikken. Daar is buiten wetskennis en inzicht in onderzoeksmethodieken veel oefening in de praktijk voor nodig. In deze Handleiding Dossiervorming worden alle aspecten van het opstellen van processen-verbaal tot het samenstellen van onderzoeks- en procesdossiers behandeld. Het opmaken van een dossier van een Team Grootschalig Optreden (TGO) verschilt in omvang en complexiteit van het opmaken van een proces-verbaal inzake een woninginbraak, maar de basisprincipes zijn gelijk en mede vormgegeven door de resultaten van het onderzoek-Posthumus, wat heeft geleid tot het Programma Versterking Opsporing voor de Nederlandse politie. De Handleiding Dossiervorming is een standaardwerk voor iedere politieambtenaar die belast is met de vaak moeilijke maar uiterst belangrijke taak van het opmaken van dossiers. Het belang van een goed dossier wordt weergegeven (mede) op grond van het feit dat de rechter op grond van het dossier een verdachte tot een straf kan veroordelen. Ook voor leden van de rechterlijke macht, het Openbaar Ministerie en de bijzondere opsporingsdiensten bevat de handleiding praktische informatie over het opbouwen van dossiers in strafrechtelijke onderzoeken. Eric Joosten is inspecteur van politie en docent-onderzoeker bij de School voor Recherche van de Politieacademie. Corne van Roosendaal is brigadier van politie en professional tactische recherche bij het regiokorps Midden- en West-Brabant.