Handhaving

Handhaving


Auteur:H. de Bruijn

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • november 2005
  • Samenvatting

    Toezicht en handhaving staan in ons land hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Burgemeesters ontpoppen zich als verdedigers van law and order, vliegtuigen van twijfelachtige maatschappijen blijven aan de grond en de tijd dat de belastingdienst “vrijplaatsen” ongemoeid liet, is definitief voorbij. De afkeer van gedogen is groot en bestuurders die zero tolerance hoog in het vaandel hebben, genieten populariteit.Dit boek gaat over de praktijk van de handhaving. Het richt zich met name op de positie van de professional: de inspecteur die zich inspant om de inspectee te bewegen tot normconform gedrag. In dit boek leest u welke strategieen de inspectee hanteert om zich hieraan te onttrekken – en met welke contrastrategieende inspecteur reageert. Behalve dit kat-en-muisspel bestaat ook een relatie tussen de inspecteur en bestuurders en managers. Welke invloed oefenen zij uit en welke patronen zien we in deze relatie ontstaan? Verder staan de volgende thema”s rondom handhaving centraal: zero tolerance, het delen van informatie tussen inspecteurs, toezicht in netwerkgebonden sectoren en de betekenis van verschillende typen risico”s bij risicoanalyse.Handhaving kijkt in de haarvaten van het professionele toezicht. In een vlotte stijl beschrijft het de actuele handhavingspraktijk met voorbeelden uit de meest uiteenlopende sectoren. Dit domeinoverstijgende karakter maakt het boek zeer geschikt voor een breed publiek: beleidsontwikkelaars, inspecteurs, toezichthouders, handhavingsorganisaties en het onderwijs, maar ook voor ieder die wordt geconfronteerd met de handhavende overheid.