Handelingsgerichte diagnostiek

Handelingsgerichte diagnostiek


Auteur:Noelle Pameijer

  • Nederlands
  • 398 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Handelingsgerichte diagnostiek is een praktijkmodel met vijf fasen: intake, strategie, onderzoek, indicering en advisering. De eerste druk (1997) beschreef vooral procedurele richtlijnen. Dit boek besteedt explicieter aandacht aan vakinhoudelijke aspecten van diagnostiek. Het is gebaseerd op de nieuwste versie van De diagnostische cyclus van De Bruyn e.a. (2003). Beslissingen die de diagnost moet nemen zijn scherper verwoord. Er is meer oog voor diagnostiek van de onderwijsleer- en opvoedingssituatie: Wat gaat hierin goed en wat zou beter kunnen? Bovendien is er meer aandacht voor de samenwerking met school, ouders en kind, en voor hun positieve kenmerken. De werkwijze is afgestemd op recente beroepsethische richtlijnen. Het model is zowel mono- als multidisciplinair toe te passen. Concrete handvatten voor gesprekken met school, ouders en kind zijn toegevoegd, evenals observatie-instrumenten. Verder zijn voorbeeldformulieren en -vragenlijsten uitgewerkt. Ervaringen uit tien jaar implementatie van HGD zijn in iedere fase verwerkt: Wat werkt wel en wat niet? Orthopedagogen en psychologen zijn de primaire doelgroep van dit boek. Daarnaast kan het interessant zijn voor onderwijskundigen, jeugdartsen, schoolmaatschappelijk deskundigen, intern en ambulant begeleiders, remedial teachers, mentoren en zorgcoordinatoren. ***** NOELLE PAMEIJER is als kinderpsycholoog werkzaam bij het Regionaal Orthopedagogisch Instituut Annie M.G. Schmidt en bij Kwaliteit In Nascholing, beide te Hilversum. TANJA VAN BEUKERING is als onderwijsadviseur werkzaam bij de Faculteit Educatieve Opleidingen, Seminarium voor Orthopedagogiek te Utrecht.