Handboek zelfgenezing

Handboek zelfgenezing


Auteur:Hulda R. Clark

  • Nederlands
  • 576 pagina’s
  • Schors
  • november 2001
  • Samenvatting

    De Amerikaanse Dr. Hulda Regehr Clark studeerde biofysica, celbiologie en psychologie en promoveerde cum laude in de biologie. In dit boek presenteert zij een revolutionaire hypothese met betrekking tot het ontstaan en de behandeling van ziekten.Na jarenlang onderzoek ontdekte Hulda Regehr Clark dat de oorzaak van vele ernstige (en ook minder ernstige) ziekten gezocht moet worden in de aanwezigheid van parasieten en vervuilende stoffen in het menselijk lichaam. Zo trof zij bij gevallen van diabetes, kanker, HIV, Alzheimer, endometriose, enz. ook specifieke parasieten en/of vervuilers aan.In dit boek toont zij aan dat er niet per se ingrijpende en/of kostbare medicijnen nodig zijn om weer gezond te worden.