Handboek Vitaliteit

Auteur:P.J. Diehl

  • Nederlands
  • 178 pagina’s
  • Kluwer
  • februari 2008
  • Samenvatting

    In dit handboek worden de verschillende onderdelen van vitaliteit behandeld. Er wordt stilgestaan bij de individuele vitaliteit en bij de vitale organisaties. Wat hebben deze organisaties nodig om vitaal te worden en vitaal te blijven: Een vitale organisatie moet onder andere flexibel zijn en adequaat inspelen op de omgeving (externe ontwikkelingen) en het individu (interne ontwikkelingen). Een vitale organisatie zal uiteindelijk hoog scoren ten aanzien van productiviteit, inzetbaarheid van mensen en output. Ook de concurrentiepositie zal verbeteren.De auteurs van dit handboek zijn van mening dat vitale mensen een vitale organisatie maken en andersom. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Vitaliteit is het symbool voor dynamiek, levenskracht en de bezieling van medewerkers en hun organisaties. Het is daarmee een bron van innovatie, veerkracht en fllexibiliteit; allemaal eigenschappen die organisaties weerbaar maken en overlevingskracht geven.Dit boek geeft u handvatten en tips om zowel uw organisatie als uw medewerkers vitaal te maken. Het bespreekt met name de hr-kant van de vitale organisatie. Verschillende instrumenten worden toegelicht. Ook de rol van managers, P & O en ondernemingsraden komt aan bod. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de kosten en baten.