Handboek Verandermanagement

Handboek Verandermanagement


Auteur:A.J. Cozijnsen

  • Nederlands
  • 248 pagina’s
  • Kluwer
  • november 2003
  • Samenvatting

    Het Handboek Verandermanagement is het enige handboek met een actueel en volledig beeld van verandermanagement. Om organisatieveranderingsprojecten succesvol af te ronden zult u de organisatiekunde en de veranderkunde hand in hand moeten laten gaan.De organisatiekunde laat zien welk ontwerp het geschiktst is, terwijl de veranderkunde aangeeft hoe de invoering hiervan effectief kan gebeuren. Cozijnsen en Vrakking laten zien hoe belangrijk het is dat u deze beide perspectieven vrijwel steeds tezamen benut.En zo is dit ook in dit handboek doorgevoerd. Want hier treft u een fasenindeling van het veranderproces aan in de wetenschap dat we al bezig zijn met veranderkunde. Alvorens te starten met het doorlopen van die fasen leest u in deel I over de veranderkundige inzichten: veranderstromingen, structuren van veranderingsprocessen en veranderingsstrategieen en -methoden komen uitgebreid aan bod.Met deze theoretische bagage kunt u vervolgens in deel II in vijf stappen het veranderingsproces vormgeven. Diagnose stellen, visie en strategie bepalen, ontwerpen en ontwikkelen, implementeren en evalueren en continueren. Elke stap wordt geillusteerd met een of meer praktijkcases.