Handboek van de Wereldgodsdiensten

Handboek van de Wereldgodsdiensten


Auteur:nvt

  • Nederlands
  • 495 pagina’s
  • Kok
  • uitgebreide herziene
  • november 2006
  • Samenvatting

    Al jarenlang voorziret het grote Handboek van de Wereldgodsdiensten in de behoefte aan duidelijke en complete informatie over de grote religieuze tradities.En dat die behoefte groeit, mag geen verwondering wekken in een wereld waarin al deze geloofsvormen steeds nauwer en intensiever contact met elkaar krinjgen.completerkleurrijkerinformatiever dan ooit!De geheel herziene en uitgebreide nieuwe editie van het Handboek is completer dan ooit en besteedt niet alleen aandacht aan de grote tradities van jodendom, christendom, islam, hindoe e, en boeddhisme, maar onder andere ook aan minder bekende religies als het ja sme, het zoroastrisme en het Sikhisme. Een waardevolle toevoegin vormen de persoonlijke getuigenissen van vertegenwoordigers van elk van deze geloofsovertuigingen, die de beleving ervan zeer nabij brengen.Een uitvoerig register en een alfabetische begrippenlijst met toelichting maken dit standaardwerk makkelijk raadpleegbaar. Ook de uitvoering van het Handboek is ingrijpend gemoderniseerd, met een frisse opmaak, talrijke foto’s in kleur, schema’s en overzichten. Een onmisbaar boek voor wie zich wil verdiepen in de veelkleurige wereld van de religie om anderen zichzelf beter te begrijpen.