Handboek Systeemtherapie

Handboek Systeemtherapie


Auteur:Savenije

  • Nederlands
  • 830 pagina’s
  • Tijdstroom
  • september 2008
  • Samenvatting

    Kenmerkend voor systeemtherapie is het uitgangspunt dat problemen samenhangen met, en beinvloed worden door de context waarin zij optreden. Op hun beurt kunnen die problemen ook de context beinvloeden. Dat kan een gezin of familie zijn, maar ook een systeem van hulpverleners of de maatschappelijke context met zijn culturele en sociaaleconomische diversiteit. Problemen in relaties zijn van grote invloed op het welbevinden van individuen maar relaties kunnen ook een bron van steun en veerkracht zijn. Het Handboek systeemtherapie geeft een overzicht van de relevante ontwikkelingen in de theorie en praktijk van de systeemtherapie. De verscheidenheid en complexiteit van de familierelaties worden belicht en de moeilijkheden die kunnen optreden zowel in het klassieke kerngezin en de partnerrelatie, als in nieuwe samengestelde gezinnen, adoptiegezinnen, homoseksuele relaties, biculturele relaties, etcetera. Er wordt aandacht besteed aan het wetenschappelijke onderzoek naar de effectiviteit van en de processen in systeemtherapie. In capita selecta komen specifieke onderwerpen aan de orde, zoals scheiding, huiselijk geweld, werken met vluchtelingen en systeemtherapie bij specifieke problemen als ziekte, psychiatrische problematiek of criminaliteit.