Handboek Spoedeisende Psychiatrie

Redactie:R.A. Achilles

  • Nederlands
  • 400 pagina’s
  • Benecke
  • maart 2006
  • Samenvatting

    Een acute crisissituatie is voor patienten altijd een ingrijpende ervaring. Een goed functionerende crisisopvang kan het spoedeisende moment van de crisis ombuigen naar nieuwe kansen op herstel. Daartoe moet de behandelaar beschikken over een breed arsenaal aan kennis en vaardigheden. Het Handboek Spoedeisende Psychiatrie biedt zorgprofessionals een kenniskader om uit te putten. In deze tweede druk zijn de teksten op een groot aantal punten ingrijpend verbeterd en gemoderniseerd. Aan het handboek werkte een keur van Nederlandse deskundigen in de spoedeisende psychiatrie en de algemene geneeskunde mee. Het Handboek Spoedeisende Psychiatrie is niet alleen van betekenis voor medewerkers van crisisdiensten. Alle behandelaars in de ggz krijgen op gezette tijden te maken met crisissituaties, die zij goed moeten kunnen hanteren.