Handboek sociotherapie

Handboek sociotherapie


Auteur:Denise De Weerd

  • Nederlands
  • 340 pagina’s
  • SWP
  • november 2013
  • Samenvatting

    “Het is prachtig, het lukt goed, we zijn enthousiast, maar we zouden graag weten wat we doen” (citaat uit: Jongerius, 1963)Het hierboven genoemde citaat is meer dan vijftig jaar oud maar desondanks nog steeds actueel wat betreft de onduidelijkheid en de onbekendheid die het vakgebied sociotherapie kent. Dit is opvallend en bovendien een gemis, omdat talloze GGZ-medewerkers op HBO-niveau dagelijks sociotherapie beoefenen in het contact met hun clienten; psychiatrisch verpleegkundigen, groepsbegeleiders, behandelmedewerkers en sociaal pedagogische hulpverleners werkzaam in de (dag)klinische verslavingszorg, jeugdzorg, psychotherapeutische centra en (forensische) psychiatrie. De sociotherapeut vormt het ‘cement’ in het multidisciplinaire behandelteam en is het meest bereikbaar, het meest direct betrokken en het meest in de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het (re)socialisatieproces van clienten in contact met zichzelf, anderen en hun leefomgeving. Het Handboek Sociotherapie beschrijft de ontwikkeling van sociotherapie door de jaren heen, hoe en waar het wordt ingezet, welke kwaliteiten onontbeerlijk zijn in de uitoefening ervan en ook de valkuilen waarmee de (aankomende) sociotherapeut rekening moet houden. Er wordt tevens uitgebreid ingegaan op de toepassing van sociotherapie binnen actuele behandelmethodieken (waaronder mentalisation based treatment, schema therapie, dialectische en cognitieve gedragstherapie).De auteurs Denise de Weerd en Suzanne Slaa, beiden werkzaam als sociotherapeut, dragen met dit handboek bij aan de profilering van sociotherapie als specialisatie binnen de GGZ en voorzien in een zo compleet mogelijk naslagwerk over de veelheid aan aspecten die dit bijzondere beroep kent. De toevoeging van ervaringsverhalen en casuistiek maakt dit handboek tot een leesbare en praktijkgerichte leidraad voor studenten en professionals en is onmisbaar voor iedereen die sociotherapie beoefent. Eelco Muste, klinisch psycholoog-psychotherapeut, is betrokken als inhoudelijk redacteur.