Handboek schuldhulpverlening EBOOK

Handboek schuldhulpverlening


Auteur:Marcel Sem Kok

  • Nederlands
  • 257 pagina’s
  • Boom Uitgevers Den Haag
  • mei 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Maatschappelijk werkers worden steeds vaker geconfronteerd met clienten met financiele problemen. In sommige steden heeft ruim 35% van de aanvragen bij het algemeen maatschappelijk werk betrekking op schulden.Dit boek gaat over de vraag wat maatschappelijk werkers aan kennis en vaardigheden in huis moet hebben om mensen met financiele problemen te kunnen helpen. Uitgangspunt is dat schuldhulpverlening altijd een samenspel is van financiele en psychosociale hulp. In het eerste deel brengt de student zijn eigen financien in kaart en krijgt hij een beeld van de (historische) context rond schulden. Ook wordt aandacht besteed aan twee studenten die kampen met schulden. In deel twee gaan persoonsopvatting en methodiek samen. Wie zijn de mensen met financiele problemen en wie zijn hun schuldeisers? Verder komt de rol en positie van de schuldhulpverlener aan bod. Deel drie gaat over de methodiek zelf. Welke kennis en vaardigheden heeft de schuldhulpverlener nodig en met welke (kern)partners werkt hij samen? In het vierde deel wordt aandacht besteed aan het beroep van social worker.Hoe kijkt men binnen het social work tegen schuldhulpverlening aan en hoe ziet de toekomst eruit? In het vijfde deel wordt de best practice op schuldhulpverleningsgebied van drie organisaties beschreven.De ondersteunende wetten en kaders die van belang zijn voor de schuldhulpverlenerspraktijk worden in deel zes besproken. In het zevende en laatste deel is het werkmodel schuldhulpverlening voor social workers te vinden, dat gericht is op het voortraject van schuldhulpverlening. Elk hoofdstuk biedt oefeningen en opdrachten, waarmee studenten werken aan kennis, vaardigheden maar ook houdingsaspecten. Zo leren zij niet alleen te werken met de methodiek, maar ook inzicht te krijgen in hun rol en positie als schuldhulpverlener.