Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw


Auteur:T.H.H.A van der Schoot

  • Nederlands
  • 600 pagina’s
  • Berghauser Pont
  • Samenvatting

    Het ruimtelijk recht is in beweging. Wetswijziging volgt op wetswijziging en binnen afzienbare tijd zal zelfs het hele rechtsgebied opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Het Handboek Ruimtelijke Ordening en Bouw loodst u veilig door al deze veranderingen heen met zowel een actuele theoretische beschrijving van het complete ruimtelijk, recht als een praktische handleiding. Het Handboek gaat uitgebreid in op complexe kwesties op het rechtsgebied, maar biedt ook heldere overzichten van vraagstukken aan de hand van schema s en beantwoordt vragen die de praktijk bezig houden, zoals welk beleidsinstrument de beste keuze is voor een bepaalde praktijksituatie.Het boek behandelt en vergelijkt alle ruimtelijke instrumenten uit de Wro, Wabo en de Chw. Als gebruiker van het boek leert u welk instrument voor welke praktijksituatie het meest geschikt is. Ook komen grondexploitatie, de tegemoetkoming in de planschade en de regels en het beleid voor handhaving en toezicht aan de orde, mede in het licht van de nieuwe RUD s. De rechtsbescherming van de verschillende besluiten wordt in beeld gebracht aan de hand van een handzaam schema. Tenslotte komen ook digitalisering, standaardisering en de nieuwe Omgevingswet aan bod.