Handboek Rashoenders

Handboek Rashoenders


Auteur:Rudiger Wandelt

  • Nederlands
  • 416 pagina’s
  • Tirion Natuur
  • januari 2002
  • Samenvatting

    Wie kent niet de Barnevelder? Maar kent u ook deFriese Hoenders, Noord-Hollandse Hoenders,Twentse Hoenders of Welsumers? En andere binnenen buitenlandse hoenderrassen? Vele schitterende,oude rassen raken langzamerhand in de vergetelheid ofzijn al uitgestorven. Andere rassen worden opnieuwgeschapen of zelfs ontdekt! Veel afgelegen strekenherbergen nog rassen waarover tot kortgeleden nog nietsbekend was. Voorbeelden van zulke streken zijn hetIndische continent, de voormalige Sovjet-Unie en China.Deze uitgave is een ongeevenaard standaardwerk waarinde belangrijkste informatie over alle grote hoenderrassen,waar ook ter wereld voorkomend, is vastgelegd.Rudiger Wandelt, keurmeester, pluimveefokker en auteurvan dit boek, kreeg bij de samenstelling wereldwijdondersteuning van tientallen deskundigen. Het prachtigefotowerk is grotendeels afkomstig van de wereldberoemde Duitse pluimveefotograaf Josef Wolters,ook pluimveefokker en keurmeester.Steeds meer mensen ontdekken de charme van het fokkenmet wat kippen in hun vrije tijd. Het houden vanhoenders als hobby verschaft plezier aan duizendenliefhebbers, die de waarde inzien van het in stand houdenvan de oorspronkelijke eigenschappen, die deze rassenvaak nog hebben.