Handboek publieke verantwoording

Handboek publieke verantwoording


Auteur:Ineke Boers

  • Nederlands
  • 296 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2010
  • Samenvatting

    Publieke verantwoording is een cruciaal onderdeel van de democratische rechtsstaat. In de praktijk van het openbaar bestuur kan publieke verantwoording echter ook een zware last zijn. Professionals en bestuurders klagen steeds vaker dat ze te veel en te vaak verantwoording moeten afleggen. Naast de traditionele verantwoording aan minister en parlement zijn allerlei nieuwe vormen ontwikkeld, zoals verantwoording aan raden van toezicht, inspecties, visitaties, klantenraden en via internet.Dit handboek biedt handreikingen om publieke verantwoording voldoende scherp te laten zijn, zodat ze haar rol in de rechtsstaat kan vervullen, en tegelijkertijd voldoende sober in te richten, om de overhead en overlast te beperken. De belangrijkste vormen van publieke verantwoording worden besproken. Daarbij wordt aandacht besteed aan vormgeving, werking en voor- en nadelen van elk mechanisme. Ook geeft elk hoofdstuk inspirerende voorbeelden en tal van do’s and don’ts voor publieke verantwoording.DoelgroepHet boek is zeer geschikt voor practitioners in de publieke sector die zich bezighouden met het inrichten of afleggen van verantwoording. Verder is het bedoeld voor studenten en academici die meer willen weten over de inrichting en feitelijke werking van publieke verantwoording.