Handboek psychodynamiek

Handboek psychodynamiek


Redactie:J. Dirkx

  • Nederlands
  • 733 pagina’s
  • Tijdstroom
  • maart 2011
  • Samenvatting

    In het psychodynamisch denken en handelen gaat het vooral om interpretatie en betekenisverlening en minder om de empirisch vast te stellen, objectieve waarheid. De psychodynamiek vertegenwoordigt een intersubjectieve zoektocht waarin een patient zich met zijn individuele en unieke achtergrond herkend en gezien voelt door de behandelaar. De behandelaar creeert een veilige plek waar de patient de eigen belevingswereld kan onderzoeken en de mogelijkheid krijgt vroeg aangeleerde maar onbruikbaar geworden gedragspatronen te verlaten.In dit handboek staat het psychodynamisch perspectief op de psychopathologie centraal. Het psychodynamisch perspectief is op de eerste plaats schatplichtig aan het psychoanalytisch gedachtegoed maar omvat ook de aftakkingen, modificaties en uitweidingen van de psychoanalytische theorievorming en techniek zoals ze later ontstonden en nog altijd ontstaan.De auteurs van dit boek zijn Nederlandse en Vlaamse experts die verschillende psychodynamische stromingen vertegenwoordigen. Zij zijn werkzaam in de klinische praktijk. Het Handboek psychodynamiek is niet alleen bedoeld voor psychiaters, psychotherapeuten, psychologen en psychoanalytici. Ook zij die voor een dergelijk vak in opleiding zijn en postgraduate- of masterstudenten in de psychologie en sociale wetenschappen kunnen hier de state of the art van het psychodynamisch gedachtegoed vinden. Ervaren psychoanalytici kunnen in dit handboek nieuwe kennis opdoen en bezonken gedachten opfrissen.