Handboek Psychodiagnostiek

Handboek Psychodiagnostiek


Auteur:C. De Ruiter

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • januari 2006
  • Samenvatting

    De psychodiagnostiek staat, mede door de toegenomen nadruk op kortdurende interventies in de gezondheidszorg, steeds meer onder druk. In het Handboek psychodiagnostiek: van testmethode naar toepassing staat de waarde van het psychodiagnostisch onderzoek in de klinische praktijk centraal. Aan de hand van casuistiek uit hun eigen praktijk illustreren de auteurs van dit handboek – allen ervaren Nederlandse psychodiagnostici – de relevantie en de efficiency van de psychodiagnostiek. Er is gekozen voor een evidence-based aanpak: de wetenschappelijke onderbouwing van de diagnostische interpretaties staat centraal.Aan de hand van praktijkvoorbeelden, waarbij de resultaten uit de verschillende tests worden geinterpreteerd en met elkaar in verband worden gebracht, wordt de waarde van de psychodiagnostiek geillustreerd. Ten slotte besteedt het boek aandacht aan beroepsethische aspecten en aan de recente ontwikkeling van de zogeheten therapeutische psychodiagnostiek.