Handboek praktijkgericht onderzoek

Handboek praktijkgericht onderzoek


Auteur:Ferdie Migchelbrink

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • SWP
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Het oudste en best verkochte boek over praktijkgericht onderzoek in zorg en welzijn verandert… Het bestaande boek wordt geheel herzien. Het wordt een compleet en actueel handboek voor het doen van praktijkgericht onderzoek.Het goede van de eerdere uitgaven (16 drukken) blijft:- Goed en gemakkelijk leesbaar- Herkenbare voorbeelden uit de beroepspraktijk van zorg en welzijn, en nu ook wonen en werkenIn dit nieuwe boek o.a.:- Een overzicht van actuele, momenteel gebruikte onderzoeksmethodieken in de genoemde werkvelden Kwantitatief onderzoek, kwalitatief onderzoek, actieonderzoek, narratiefonderzoek, Evidence Based Onderzoek, Practice Based Onderzoek, responsief onderzoek- Een negen stappen model voor het doen van PO- Uitgebreide beschrijving van het werken aan en met kwaliteitseisen bruikbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid in alle fasen van het onderzoeksproces- Meerdere “nieuwe” dataverzamelingsgtechnieken en werkvormen als dialoog in groepen, casus-analyse, mind-mappen, krachtenveldanalyse.Werkwijze & stijl in het boek:- Het boek is gericht op het zelf doen (uitvoeren) van onderzoek, spreekt de lezer en gebruiker aan op “doen” niveau.- In alle hoofdstukken (behalve in hoofdstuk 1 en 3 die conceptueel van aard zijn) worden aanwijzingen gegeven voor het zelf werken met de beschreven methode en/of techniekOpvatting over Praktijkgericht Onderzoek- Het boek volgt de actuele discussies inzake PO en neemt daarover een duidelijk standpunt in. Het sluit aan bij de beschrijving van PO zoals gemaakt door de lectoren in het HBO en de opvattingen van de HBO-raad.- Het boek heeft als uitgangspunt dat HBO professionals geen professionele onderzoekers zijn, maar onderzoekende professionals. Professionals die PO in hun “gereedschapskist” hebben. Handboek praktijkgericht onderzoek is geschikt voor Praktijkgericht Onderzoek en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek. Het boek hanteert de gedragscode voor onderzoekers van de HBO Raad.