Handboek palliatieve zorg

Handboek palliatieve zorg


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 468 pagina’s
  • Reed Business
  • december 2005
  • Samenvatting

    Het Handboek palliatieve zorg is het eerste handboek dat integraal aandacht besteedt aan palliatieve zorg in Nederland in al haar facetten. Na een cultuurhistorische inleiding geeft dit boek een uitgebreid overzicht van wat onder palliatieve zorg verstaan moet worden. Hierna komen de verschillende stervensscenario’s aan de orde en worden de belangrijkste vormen van symptoombestrijding beschreven. Ook psychologische problematiek, existentiele vragen en geloofsvragen komen aan de orde, evenals de betekenis van rituelen in de laatste levensfase. Tevens beschrijft het handboek beslissingen rond het levenseinde en het niet starten of staken van behandelingen. Ten slotte is er aandacht voor de organisatie van de palliatieve zorg, de juridische aspecten van het overlijden en schriftelijke wilsverklaringen. Het vaak moeilijke probleem van wetenschappelijk onderzoek bij patienten in de laatste levensfase wordt uiteengezet.De hoofdstukken zijn geschreven door deskundige hulpverleners die de palliatieve zorg binnen hun vakgebied van nabij kennen. Naast medisch-technische beschrijvingen geven zij vooral praktische aanwijzingen hoe in bepaalde situaties te handelen. Hun ervaringen en adviezen illustreren het brede kader van zorg en zorgverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorg.Aan deze tweede druk is een onmisbaar hoofdstuk over palliatieve sedatie in de terminale fase toegevoegd.DoelgroepHulpverleners die in de dagelijkse praktijk betrokken zijn bij de begeleiding van patienten in hun laatste levensfase.