Handboek ouders in de School

Auteur:P. De Vries

  • Nederlands
  • 139 pagina’s
  • CPS Uitgeverij
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Om ouders kunnen scholen niet meer heen. De rol van ouders in het onderwijs is de laatste tijd ingrijpend veranderd. Ze hebben meer inspraak gekregen door wettelijke veranderingen, ze zijn kritischer dan vroeger en scholen moeten steeds vaker verantwoording afleggen, niet alleen aan de inspectie, maar ook aan ouders. Een school die ouders en school buiten de deur wil houden, doet zichzelf te kort. Goed contact tussen ouders en school levert winst op voor iedereen: de school, ouders en vooral de leerling. Maar niet elke leraar vindt het makkelijk om met ouders om te gaan. Met behulp van dit handboek kunnen scholen en leraren de relatie met ouders vormgeven op een manier die bij hen past. Het biedt achtergrondinformatie over ouders: over rollen die ze op school innemen en over de manier waarop ze kunnen reageren als hun kind een probleem heeft. Het boek geeft ook achtergrondinformatie over scholen: verschillende types scholen gaan op verschillende manieren met ouders om. Daarnaast worden er veel praktische informatie gegeven over de manier waarop een school ouderbetrokkenheid kan inrichten. De school kan vervolgens zelf aan de slag met behulp van onder andere voorbeeldbrieven, een zelfscan, formats voor gespreksverslagen, voorbeelden van oudercontracten en ouderenenquetes. Het boek is niet alleen bedoeld voor leraren die al in het onderwijs werken, maar ook als studieboek voor studenten aan pabo’s en lerarenopleidingen.