handboek orthopedagogische hulpverlening / 1

handboek orthopedagogische hulpverlening / 1


Auteur:Hans Grietens

  • Nederlands
  • 425 pagina’s
  • Uitgeverij Acco
  • december 2005
  • Samenvatting

    Uit de talrijke vragen waarmee de auteurs opleidingen en nascholingen voor diverse beroepsgroepen (orthopedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, artsen, sociaalverpleegkundigen, schoolhoofden) geconfronteerd worden, blijkt de behoefte aan een boek dat op een snelle en bevattelijke manier informatie biedt over de pedagogische handelingsverlegenheid van ouders, leerkrachten, beroepsopvoeders en dat inzicht geeft in de verschillende problemen en handicaps die bij kinderen en jongeren voorkomen. Naast algemene bijdragen over kinderen met gedragsproblemen, leerstoornissen, handicaps, enzovoort, wordt aandacht besteed aan bijzondere doelgroepen in de hulpverlening: jeugdige delinquenten, kinderen met autismespectrumstoornissen, vluchtelingenkinderen. Dit handboek is een informatiebron voor iedereen die beroepshalve met pedagogische vragen en problemen geconfronteerd wordt, en voor universitaire opleidingen en hogescholen in Vlaanderen en Nederland.