Handboek ontwikkelingspsychologie

Auteur:L. Verhofstadt-Deneve

  • Nederlands
  • 434 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2003
  • Samenvatting

    Deze vijfde, grondig herziene druk van het Handboek ontwikkelingspsychologie geeft een volledig, geactualiseerd en geintegreerd overzicht van de belangrijkste theorieen op het gebied van de ontwikkelingspsychologie. Alhoewel het boek is uitgebreid met de meest recente ontwikkelingen op dit vakgebied, blijven de klassieke modellen en onderzoeksgegevens een belangrijke plek innemen. Uitgebreide praktijkvoorbeelden geven het nut weer van de besproken theorieen voor opvoeding, onderwijs, klinisch-therapeutische situaties en interpretatie van dagelijks gedrag.Allereerst worden de uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie als wetenschap besproken. Vervolgens komen de voornaamste actuele stromingen aan bod, met bijzondere aandacht voor hun bijdragen aan de ontwikkelingspsychologie. Doordat deze theorieen vanuit verschillende gezichtspunten besproken worden, wordt duidelijk dat zij elkaar meer aanvullen dan tegenspreken. Het boek wordt afgesloten met een overzichtelijk syntheseschema, waarin de behandelde theorieen kritisch vergelijkend worden samengevat.Het Handboek ontwikkelingspsychologie is niet alleen geschreven voor psychologen en pedagogen in opleiding, maar is ook zeer geschikt als naslagwerk voor afgestudeerden. Om deze reden werd ook een uitgebreid register van kernbegrippen opgenomen. Het boek is geschreven in een stijl die geen expliciete voorkennis van de psychologie vereist, en is daarom ook zeer geschikt voor studenten van andere studierichtingen en de geinteresseerde leek.