Handboek ontwikkelingsgericht coachen EBOOK

Auteur:Rudy Vandamme

  • Nederlands
  • Boom Uitgevers Amsterdam
  • april 2011
  • ePub met kopieerbeveiliging (DRM) van Adobe
  • Samenvatting

    Als u met coachen daadwerkelijk iemand vooruit wilt helpen bij het werk of in het prive-leven, doet u meer dan ondersteunen of acties opvolgen. Dan coacht u de client primair bij de ontwikkeling van het zelfsturend vermogen. Dit vermogen helpt de client om zelf een nieuwe taak op te pakken of een uitdaging aan te gaan. Rudy Vandamme geeft in het Handboek Ontwikkelingsgericht coachen aan hoe u alles wat een persoon doet meer zelfsturend kunt maken. Ontwikkelingsgericht coachen is geen nieuwe vorm van coachen, maar een stap verder in het helpen van mensen. Het boek vormt een leidraad voor de aankomende ontwikkelingsgerichte coach. Het bevat de methodiek om patronen te zoeken die zelfsturing belemmeren, de manieren om zelfsturing te bevorderen, een coachingstraject in fasen en een model met niveaus van zelfsturing. De uitgebreide cases geven een beeld van de rol van de coach in het coachingsgesprek en de ontwikkeling van de gecoachte.