Handboek online hulpverlening

Handboek online hulpverlening


Auteur:Frank Schalken

  • Nederlands
  • 251 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    Deze Managementeditie bestaat uit:Deel I OrientatieDeel II Voorbereiding en organisatie Deel III UitvoeringToegankelijkheid, kwaliteit en gebruikersgemak verbeteren, regie en zelfredzaamheid stimuleren en kosten besparen: hulpverlening via internet verbetert hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Steeds meer organisaties bieden dan ook online hulp. Wat maakt hulpverlening via internet zo waardevol? Wat is nodig voordat een instelling online hulp (grootschalig) kan aanbieden? Het Handboek online hulpverlening (managementeditie) is tot stand gekomen op basis van meer dan tien jaar ervaring met online hulpverlening en bevat alle relevante aspecten van dit vakgebied. Deze geheel vernieuwde editie geeft een uitgebreide beschrijving van de methodiek en de daarbij horende kenmerken, eveneens komen de voor- en nadelen en verschillende vormen aan bod. Het implementatieproces en de organisatorische implicaties worden behandeld, zoals techniek, veiligheid, recht, PR en de veranderende rol van hulpverleners. Door het hele boek heen staan voorbeelden van bestaande online- en blended interventies. Actuele inzichten omtrent wetenschappelijk onderzoek worden gegeven en mHealth, therapietrouw, leerstijlen en de zeven kenmerken van een competente online hulpverlener komen aan bod. Dit handboek is zowel geschikt voor hulpverleners en managers die zich orienteren op online hulpverlening als organisaties die hun online hulpaanbod willen doorontwikkelen.