Handboek Mediation

Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 437 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • juli 2009
  • Samenvatting

    Mediation is van steeds groter belang in Nederland. Het kan ingezet worden op verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met kinderen, omgevingsrecht, bij arbeidszaken, in het zakenleven, bij conflicten tussen buren, binnen de overheid, en binnen de (internationale) politiek. In deze contexten kunnen uiteenlopende soorten conflicten spelen. Deze terreinen en de typerende conflicten worden in dit boek beschreven. Daarnaast biedt het boek achtergrondinformatie die voor een beter begrip van mediation onontbeerlijk is.Mediation is een multidisciplinair vakgebied en mediators hebben uiteenlopende professionele achtergronden. Het boek is geschikt voor mediators die hun kennis up-to-date willen houden. Daarnaast kan het gebruikt worden als naslagwerk voor de praktijk. Potentiele mediators kunnen het gebruiken om zich voor te bereiden op het schriftelijk mediationexamen. Het boek is ook geschikt als kennisbron in het kader van conflictmanagement: organisaties kunnen zo bewuster omgaan met lastige situaties. Professionals die doorverwijzen naar mediation kunnen dankzij dit boek een beter beeld krijgen van het vakgebied. Verwijzers kunnen bijvoorbeeld managers zijn, personeelsfunctionarissen, bedrijfsartsen, advocaten, rechters, bedrijfsmaatschappelijk werkers, sociaal-juridisch hulpverleners of accountants. De eerste druk van het Handboek verscheen in 2001 op initiatief van de heer H.J. Bonenkamp (Merlijn Groep). Het vakgebied verbreedt en verdiept zich snel. Deze vierde druk is dan ook geheel herzien: bijdragen uit de derde druk zijn geactualiseerd en er is een aantal nieuwe hoofdstukken opgenomen. Een scala aan auteurs met uiteenlopende achtergronden en specialismen heeft een bijdrage geleverd, om zo een ruim inzicht te geven in de kennis die voor mediation onmisbaar is, en om de actuele stand van zaken in de praktijk weer te geven. In dit boek komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:- uitgangspunten van mediation- mediation en andere vormen van conflictoplossing- taal en algemene aspecten van communicatie- conflicten, conflictstijlen en conflicthantering- omgaan met emoties- onderhandelen en onderhandelstijlen- besluitvorming- het mediationproces- de betrokkenen bij mediation- mediation met groepen- verschillende benaderingen van mediation- multiculturele communicatie – interventies en communicatiestijlen- juridische aspecten – ethische aspecten- institutionele aspecten – doorverwijzen naar mediation- toepassingen van mediation in Nederland- mediation in internationaal perspectief