Handboek jaarrekening 2013

Handboek jaarrekening 2013

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • mei 2013
  • Samenvatting

    Het Handboek Jaarrekening 2013 richt zich zowel op de voor de jaarrekening 2012 geldende Nederlandse wet- en regelgeving als op de hoofdzaken van de internationale regelgeving, zoals die vorm krijgt in IFRS. De nadruk ligt op de algemene eisen die voor alle ondernemingen gelden. Voorts wordt ingegaan op de verslaggevingsregels die alleen van betekenis zijn voor banken, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en pensioenfondsen.De kracht van dit boek ligt vooral in de toegankelijkheid en de leesbaarheid. De uitdaging van de redactie was om de vele regels die gelden voor de financiele verslaggeving inzichtelijk te maken door middel van heldere structurering van onderwerpen en deelonderwerpen, door het verbeteren van de leesbaarheid van de regels, door het geven van interpretaties, door het leggen van verbanden, door het geven van vele voorbeelden, door het analyseren van de verschillen tussen de huidige en toekomstige regelgeving en door het maken van vergelijkingen tussen Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS.Alle redactieleden zijn verbonden aan het Ernst & Young Accountants.