Handboek Human Resources Management

Handboek Human Resources Management


Auteur:Jelle Dijkstra

  • Nederlands
  • 431 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • april 2008
  • Samenvatting

    Om als HR-professional goed beslagen ten ijs te komen, is een gedegen theoretische kennis van de nieuwste inzichten op het vakgebied noodzakelijk. Om die reden heeft Jelle Dijkstra – eigenaar van Dijkstra Organisatieadvies & Personeelsmanagement – vanuit zijn jarenlange ervaring als HR-adviseur en zijn wetenschappelijke achtergrond dit handboek voor professionele HR-advisering geschreven. Managers verwachten in toenemende mate van HR-professionals dat zij met hen meedenken over hoe bedrijfsdoelstellingen het best kunnen worden gerealiseerd. Een goede HR-adviseur levert een belangrijke bijdrage aan de effectieve en efficiente opzet van bedrijfsprocessen, de slimme inrichting van de organisatiestructuur en de juiste omvang en kwaliteit van het personeelsbestand. Deze aspecten zijn van belang voor het succes van de organisatie en stellen haar in staat de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen en zich een leidende positie in de markt of in het politieke krachtenveld te verwerven.In dit boek leert de HR-adviseur in spe:- hoe hij de organisatie en het personeelsbestand kan analyseren; – hoe hij hieruit de belangrijkste strategische opgaven voor het HR-werk kan afleiden;- de vertaling hiervan naar HR-prioriteiten, de organisatie van het HR-werk en de vereiste professionele kwaliteiten van de HR-adviseur zelf;- hoe de noodzakelijke veranderingsprocessen voorbereid en geimplementeerd kunnen worden;- welke concrete interventies nodig zijn in de sfeer van leren en ontwikkelen, in-, door- en uitstroom, et cetera om de gewenste veranderingen door te kunnen voeren.